« مراسم بعدی:شب شهادت امام جواد(ع)، از ساعت 21 ، سخنران :حجت الاسلام اصفهانیان ، ذکرمصیبت: سیدحسین میرعمادی ، خ پیروزی،خ پورمند،تقاطع نجارمحمودی،حسینیه قتیل العبرات ؛جلسه جهت خواهران وبرادران »